Oaks säkerställer optimalt inomhusklimat med låg energiförbrukning för såväl äldre byggnader som nybyggnation. Vi moderniserar befintliga styr- och reglersystem alternativt projekterar allt från grunden.

oaks inspekterar byggnad

In Control

Du som är ägare, teknisk förvaltare eller hållbarhetsansvarig för fastigheter ska kunna ha kontroll på klimat och energiförbrukning.

Du ska veta att värme, kyla, ventilation och andra styrbara funktioner, fungerar optimalt för fastighet och hyresgäst. Att du har en partner som tar helhetsansvar för styr- och reglersystem, fastighetsautomation, klimatoptimering, service och support. Det har du med Oaks.

Helhetsansvar

100 %

Vi ansvarar för de styrfunktioner ni önskar.

KOMPETENS

Ja

Vi hanterar befintliga styrsystem på marknaden.

KONTROLL

Total

Rätt värme, kyla, ventilation vid rätt tillfälle.

Styr din fastighet

Med fokus på Göteborg, Västergötland, Halland, Bohuslän och Stockholmsområdet ger vi dig smart fastighetsstyrning som är enkel att hantera.
 
Vi skapar ett skönt inomhusklimat för byggnadens verksamheter, sänker energiförbrukningen, ökar hållbarheten och gör det enkelt för er att ha kontroll på värme, kyla, ventilation och andra eventuella funktioner.

Smart fastighetsstyrning
dator med planlösning

Säg hej till Cornelia,

framtidens fastighetssystem

Skillnaden mellan Cornelia och andra system för fastighetsoptimering är att det är enkelt att komma i gång med, du behöver inte vara specialist för att förstå och Cornelia visar den viktigaste datan. Den du verkligen behöver.

Läs mer om Cornelia

Några av våra kunder