2023-10-18

Cornelia är en av 420 startups på Swedish Climate Startup Map

Cornelia är en av 420 startups på Swedish Climate Startup Map! Initiativet lyfter innovativa startups som utvecklar teknik och produkter som bidrar till den gröna omställningen.

Projektet leds av Chalmers Ventures, Dalarna Science Park, Ignite Sweden, LEAD, SISP och Sting och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten.

Kolla in kartan här: climatestartups.se

Kolla in kartan här