Styr- och reglersystem, fastighetsautomation och energiservice

Naturligtvis erbjuder vi fastighetsautomation, styr- och reglerentreprenad, optimering av klimat och system, energiutredningar, energianalys, energikartläggning och energiuppföljning och utbildningar.

Men framför allt är vi en partner som är på plats i fastighetens undercentral och fläktrum när det verkligen behövs. Vi kan allt om BMS (Building Management Systems), PLC (Programmable Logic Controller), Beckhoff och Webport. Men vi vet också att äldre hus behöver erfarenhet för att optimeras, inte bara teknik.

Naturligtvis är byggnadens systemuppbyggnad viktig för vilken automation och optimering av klimat och system du ska ha. Men vad många ibland glömmer är att användandet av byggnadens ytor ofta har förändrats sedan huset byggdes, vilket ställer helt andra krav på styrningen. Kanske förbrukar byggnaden alldeles för mycket energi i förhållande till användning.

Våra tjänster

Fastighetsautomation

Med smart fastighetsautomation kan du minska din klimatpåverkan. Minst lika viktigt är att du erbjuder dina hyresgäster ett hälsosamt klimat och ökar fastighetens värde.  

Klimatoptimering

Genom att optimera fastigheten och få alla system att samverka, sänker du driftkostnaderna samtidigt som ni bidrar till ett minskat klimatavtryck.

Kartläggning/åtgärder

Vi ser över befintliga installationer för att finna eventuella brister och direkt felaktiga installationer. Därefter tar vi fram åtgärdsförslag på helheten.

Cornelia

Optimering av inomhusklimatet med koll på energiförbrukning och miljömål, genom AI-driven optimering av styrsystem.

Läs mer

Service och underhåll

Vi tar det ansvar ni önskar gällande fastighetens VVS-system. Hör av er att så anpassar vi det efter ert behov.

Systemintegration

Tillgång till lokala styrsystem via ett grafiskt gränssnitt spelar en avgörande roll vid fastighetsoptimering. Vi integrerar de flesta förekommande styrsystemen på marknaden för en centraliserad övervakning och styrning av fastigheter. Ett inlogg, en sajt, alla fastigheter.