2024-01-29

Oaks blir en del av SI-gruppen

SI är en ledande koncern inom energioptimering och fastighetsautomation med 300 anställda och en omsättning på ca 600 Mkr.

Inom SI finns redan idag hög kompetens för att möta fastighetsbranschens utmaningar inom hållbarhet och digitalisering. Genom Oaks tillförs ännu djupare kunskap inom automation och proptech, däribland genom vår mjukvarulösning Cornelia som utvecklats i nära samarbete med fastighetsägare.

– Tillsammans med SI och våra medarbetare får vi nu möjlighet att realisera vår vision. SI:s värderingar och kultur ligger också nära vår egen där människor ska växa ihop med bolaget, och där entreprenörskap och nya lösningar för att spara energi är i fokus, säger Emil Carlberg, VD på Oaks.

– I och med denna affär kan vi ytterligare öka takten med att optimera fastigheters befintliga styrsystem och komplettera med den senaste tekniken och mjukvaran, säger Mikael Norlander, VD SI-gruppen.

Läs pressmeddelandet här