Styrsystem till fjärrvärmeverk åt Vattenfall

2023-05-02
Spillvärme från AstaReals algodling används för fjärrvärme till över 2 500 lägenheter i Gustavsberg. Den unika installationen från Vattenfall innebär att värme tas tillvara som annars skulle gå förlorad. Oaks har gjort styrkonstruktion, programmering och integration till det modulära fjärrvärmeverket.

Vid traditionella spillvärmelösningar används antingen värmen till den egna fastigheten eller så distribueras den på ett ineffektivt sätt via stamnätets returledning, tillbaka till värmeverket. Vattenfalls och AstaReals lösning är banbrytande då de med det modulära fjärrvärmeverket producerar ”riktig fjärrvärme” på stamnätets framledning ut till Gustavsbergsborna.

Vårt ansvar i projektet var styrkonstruktion, programmering och leverans av styrutrustning till anläggningen. Anläggningen har utvecklats av EK-Kyl, Fjärrvärmebyrån och Vattenfall. EK-Kyl, som fått uppdraget av Vattenfall, vände sig till oss då vi är en av få aktörer som har kompetensen och erfarenheten att utveckla och bygga denna typ av styrsystem från grunden.

Det modulära fjärrvärmeverket som inryms i en container fungerar som ett omvänt kylskåp. En värmepump ger kyla när den hämtar värme ur fabrikens kylvattenslinga där vattnet då kyls från cirka 25 °C till 10 °C. Värmepumpen blir av med värmen genom att ta 45 °C returvatten från fjärrvärmenätet som värms till 75–80 °C innan det via en kraftig cirkulationspump förs tillbaka till fjärrvärmenätet.

AstaReal tar fram antioxidanten astaxantin som bildas i vissa alger. Algodlingen kräver stark belysning som ger mycket värme. Det uppstår även spillvärme från anläggningens kyl- och frysrum.

Uppdrag: Styrkonstruktion, programmering och integration till modulärt fjärrvärmeverket

Beställare: EK-Kyl  

Slutkund: Vattenfall och AstraReal

Resultat: Överskottsvärme från AstaReals algodling för att framställa antioxidanten astaxantin, försörjer 2 500 lägenheter i Gustavsberg med fjärrvärme. Värmeverket, som täcker 20 procent av Gustavsbergs värmebehov, har en kapacitet på 2.6 megawatt och ska kunna leverera 15 miljoner kWh / år.

Projektet i korthet

Fjärrvärme

2 500

Verket försörjer 2 500 lägenheter i Gustavsberg med fjärrvärme.

Värmebehov

20 %

Lösningen täcker 20 procent av Gustavsbergs värmebehov.

Kapacitet

2.6 MW

Anläggningen har en kapacitet på 2.6 megawatt.