Ökad hållbarhet och sänkt energiförbrukning

2023-04-26

”För oss på Revelop är hållbar förvaltning och utveckling av fastigheter en grundläggande riktning. Genom att inte bygga nytt, utan bygga vidare, tar vi varken onödiga mark- eller naturresurser i anspråk. I stället skapar vi moderna och gröna fastigheter av gamla, bortglömda bruna byggnader.”

Så beskriver fastighetsbolaget Revelop i korthet sin affärsidé och sitt moderna sätt att se och arbeta med hållbarhet. Ett arbete vi har fått förtroende att vara en del av. Oaks har ett ramavtal med Revelop där vi tar ett helhetsansvar. När Revelop lagt en ny fastighet till sitt bestånd, inventerar vi dess behov av styrautomation. Därefter installerar vi antingen nytt eller uppdaterar befintligt system till modern och energieffektiv standard.

Som hållbara fastighetsförvaltare använder Revelop vårt fastighetssystem Cornelia. Systemet analyserar och presenterar relevant data, vilket betyder att Revelop i realtid får information om bland annat fastigheternas energiförbrukning. Revelop kan då se vilka fastigheter i beståndet som eventuellt har en ökande eller sjunkande förbrukning. Cornelia visualiserar på ett enkelt sätt resultaten av de åtgärder som görs i fastigheterna, exempelvis uppgradering av styrsystem. På så vis bidrar Cornelia till att sänka Revelops energiförbrukning och skapa ett bättre inomhusklimat för hyresgästerna.

Tillsammans med Calle Henriksson, Head of Proptech & Digitalisation på Revelop, har vi även förfinat Cornelia med en enklare vy för hyresgäst och en mer detaljerad för fastighetsförvaltaren. Vidare kan Revelop få ut rapporter som beslutsunderlag ur systemet. Att fortlöpande utveckla optimeringen och effektivisera automationen tillsammans med våra kunder, säkerställer bästa möjliga inomhusklimat med en låg energiförbrukning.

Genom vår kompetens på undermätning har vi även gjort det möjligt för Revelop att få de enskilda hyresgästernas faktiska förbrukning av el och vatten som underlag för fakturering.

Läs mer om vilken nytta du har av Cornelia:

mycornelia.se

Uppdrag: Helhetsansvar för Revelops styrautomation

Kund: Revelop

Beställare: Calle Henriksson, Head of Proptech & Digitalisation

Lösning: Helhetsansvar genom ramavtal för optimering av Revelops fastigheter

Projektet i korthet

Energiförbrukning

20 %

Styrsystem i kontorsbyggnad som tidigare inte haft något, sänker förbrukningen med 15–20 procent.

Cornelia

Effektiv kontroll

Vårt fastighetssystem Cornelia visualiserar åtgärder i fastigheterna och bidrar till sänkt energiförbrukning.

Kompetens

”Många av dem kommer från fastighetssidan och inte bara från styrsidan. Det ger Oaks en mycket bred kompetens.”

Calle Henriksson, Head of Proptech & Digitalisation