Fastighetsautomation i ett nära samarbete

2024-06-11

Ivar Kjellberg AB äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i hela Göteborgsregionen. Sedan 1932 har de både byggt om och byggt nytt. De är ett familjeföretag i tredje generationen där man vårdar och tar hand om såväl hyresgäster och partners som byggnationer och fastigheter. Eller som de själva säger på sin hemsida: ”En förening av mjuka värden i mänskliga relationer och hårda värden i fastigheter.”

Sedan 2022 har vi haft glädjen att få uppleva både de mjuka mänskliga värdena och de hårda i fastigheterna. Med ansvar för fastighetsautomation i flera av deras befintliga byggnader och rådgivning kring energioptimering, har vi ett samarbete där långsiktigheten är en viktig parameter.

– Det jag uppskattar hos Oaks, utöver deras tekniska kompetens, är just samarbetet där vi jobbar väldigt nära i projekt, förvaltning och service, säger Andreas Lindal, fastighetsingenjör på Ivar Kjellberg.

Kontinuitet och närhet med löpande uppföljningar och täta avstämningar av vad som gjorts och vad som skall göras, är framgångsfaktorer vid all fastighetsautomation. Lika viktigt som att hålla hyresgäster uppdaterade om vad som händer under ett projekts gång.

– Ivar Kjellberg har många styrkor där en av dem är den nära dialogen de har med sina hyresgäster, säger Emil Carlberg, vd på Oaks.

Uppdrag: Fastighetsautomation med service

Kund: Ivar Kjellberg

Beställare: Andreas Lindahl

Lösning: Långsiktigt, nära samarbete

Projektet i korthet

Fastighetsautomation

Ansvar för fastighetsautomation i flera befintliga byggnader.

Energioptimering

Rådgivning kring energioptimering

Kompetens

”Det jag uppskattar hos Oaks, utöver deras tekniska kompetens, är just samarbetet där vi jobbar väldigt nära i projekt, förvaltning och service.”

Andreas Lindal, fastighetsingenjör