2024-02-27

Tre bästa åtgärderna för att energieffektivisera din fastighet

För att effektivisera din fastighets energianvändning och minska driftkostnaderna krävs det att du har mätdata. Med rätt data kan du prioritera de insatser som ger mest effekt först, för att sedan genom modern styr- och reglerteknik finjustera och kalibrera med hög precision. Här har vi sammanställt de tre viktigaste åtgärderna för att energieffektivisera din fastighet.

1. Mätning

Genom smart teknik och system upprättar du automatisk mätning för byggnaden (en eller flera). Ju mer detaljerad och uppdelad mätning systemet ger, desto bättre möjligheter får du att analysera energiflödet i byggnaden för att snabbt kunna göra energi- och kostnadsbesparande åtgärder.

2. Uppföljning

Med automatiserad och detaljerad mätning i realtid upptäcker du högförbrukande enheter, vad som kan optimeras samt vilka installationer du bör prioritera. Mätdatan visar även installationer som är felinställda, trasiga eller i behov av service. Automatiserad mätning kan även ge dig varningar i realtid på fel eller avvikelser.

3. Underhåll

Kanske en självklarhet och därför onödigt att påminna om, men underhåll och energieffektivisering går hand i hand. Undercentraler, pannrum och tekniska system måste ses över, hållas uppdaterade och få kontinuerlig service. Till exempel kan ett litet men kritiskt fel på en värmeväxlare påverka fastighetens energianvändning väldigt negativt. Tumregeln är att hålla alla installationer i gott grundskick.

Kom ihåg att en genomgående energioptimering av din fastighet inte bara sparar pengar utan även bidrar till bättre komfort för dina hyresgäster och en hållbarare miljö.