2024-05-30

Så väljer du partner för fastighetsautomation och energioptimering

Att välja samarbetspartner för styr- och reglersystem, optimering och automation är ett viktigt beslut. För att hjälpa dig har vi frågat Robert Häggström, Senior Automation Engineer, vad du ska tänka på.

Det finns många aktörer på marknaden som erbjuder bra inomhusklimat och låg energiförbrukning. Varför ska en fastighetsägare välja Oaks? När du som fastighetsägare eller byggentreprenör söker på nätet finns det många som erbjuder ungefär samma sak som ni gör.

– Vi har hög nivå inom systemkunskap. Den typen av system som vi bygger lösningar för är vi väldigt bra på, vi förstår hur värme, kyla, ventilation och andra perifera system i fastigheten fungerar. Vi kan inte bara leverera ett styrsystem utan även göra konstruktionsarbetet, dvs ta fram den tekniska specifikationen. Vår höga kunskap inom programmering och IT är även något som framför allt stora kunders IT-avdelningar uppskattar. De är inte vana vid den kunskapen hos en automationsleverantör, vilket innebär att vi fungerar bra ihop.

Vad mer skulle du vilja lyfta fram som du tycker gör Oaks till en bra partner?

– Vi arbetar väldigt strömlinjeformat med i princip en helhetslösning som vi har lagt väldigt mycket tid att putsa på. Vi har utvecklat mycket automatisering och mallar kring lösningen så vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt varje gång. Det innebär att robustheten och kostnadseffektiviteten i vår leverans är väldigt hög. För vår kund är det givetvis viktigt för projektbudgeten men framför allt för driftnettot på många års sikt.

Att ni arbetar strömlinjeformat med en helhetslösning, betyder det att ni inte gör speciallösningar?

– Självklart inte. Trots, eller kanske tack vare, vår strömlinjeformade process och lösning är vi fortfarande väldigt agila och tycker det är roligt att utveckla nytt om det behövs. Eftersom våra lösningar har minimala begränsningar när det gäller skalning, jobbar vi med allt från väldigt små upp till stora anläggningar. Våra vanligaste kunder är kommersiella fastighetsägare med stora byggnader, men sen har vi någon enstaka kund som har många små hus eller små anläggningar, och då har vi tagit fram ett enklare koncept som kan hantera avvikelser. Vi gillar ju utveckling. Kan vi göra en liten grej många gånger åt en kund så är det lika spännande som den stora helhetslösningen.

Oaks hjälper många stora fastighetsägare med energioptimering och fastighetsautomation. Men om jag bara har en eller ett par mindre fastigheter, är det verkligen värt att ta hjälp av er?

– Ja, men självklart. Energioptimering straffas ju inte på något sätt av skalning och vår lösning går att skala både upp och ner. Om du äger två fastigheter är det ju lika intressant att få ned dina toppar, som om du äger 2000 fastigheter.  Kan du sänka driftskostnaderna med 25 procent på dina två fastigheter är det lika mycket värt för dig, som för den som sänker på många hundra fastigheter. Och ur ett hållbarhetsperspektiv är det lika viktigt. Allt handlar om ditt perspektiv som ägare. Dessutom ökar du fastighetens värde med optimering oberoende av antalet fastigheter du äger.

Det är inte alltid ni får arbeta med helt nybyggda fastigheter där allt är nytt och modernt. Hur fungerar era lösningar i fastigheter med massa olika system av olika ålder och funktionalitet i ett trångt gammalt pannrum?

– Ett trångt gammalt pannrum, fläktrum eller undercentral är vår vanligaste arbetsmiljö. Vi gör väldigt mycket rotprojekt. Då finns det väldigt ofta goda anledningar att behålla gamla system både för ekonomins och hållbarhetens skull. Befintliga system består ju oftast av en del komponenter och massa plåt, men ingen intelligens. Det är vad som sitter ovanpå, intelligensen som styr, som vi sätter dit. Så det går alldeles utmärkt att integrera äldre system med olika funktionalitet till vår lösning. Sedan byter man ofta ut äldre datoriserade system. De har ju likt alla datorer relativt kort livslängd.

Ok, men hur är det med andra yttre system som solskydd och belysning, går de också att koppla på?

– Ja, absolut. Det är vanligt på större byggnader att man har perifera fastighetssystem. Det kan vara närvaro, markis, styrningar, belysning med mera. Utanför Sverige har styrning av till exempel belysning varit vanligt, men inte i Sverige. Men nu märker vi på större projekt, som sjukhus, att det blir allt vanligare. Så jag tror att belysningsintegration kommer öka på kommersiella fastigheter. Man vill kunna styra belysningen enkelt men också ta in energidata och statistik i samma överordnade system.

Men du rekommenderar att man integrerar belysningssystemet i fastighetsautomationen?

– Ja, min rekommendation är att så länge man kan göra det kostnadseffektivt ska man integrera så mycket som möjligt. Datan du får är sanslöst värdefull på sikt för en fastighetsägare. Du kan styra fastigheten optimalt och bedöma värdet på byggnaden med mycket data. Så ja, integrera så mycket du kan. Men säkerställ att du har en lösning där du kan integrera nya system.

Så det är inga problem att koppla på nya system för en fastighetsägare i framtiden om det uppkommer nya behov?

– Det gör vi ofta. Framför allt för några av våra stora kunder som gillar att investera i ny teknik. Så att jobba med retroaktiv integration är inga problem. Har vi levererat ett system till en anläggning och sedan kommer kunden på några år senare att hen vill koppla upp något nytt, då löser vi det. Det är viktigt att våra kunder förstår att vi aldrig låser in dem i några system.

På tal om att låsa in kunden i en lösning. Det finns ju ett motsatt problem med aktörer som installerar system och som sedan inte kan eller vill ta hand om service och support.

– Vår eftermarknadsavdelning växer hela tiden. För oss är det väldigt viktigt att kunna ge kunden trygghet med service och support. Vi ska vara på plats med kort varsel om något inte fungerar som de ska eller om vi har förbättringsåtgärder. Att inte vilja eller kunna ta hand om en kund efter installation och på lång sikt, är inte seröst. Vi vill växa med våra kunders fastighetsbestånd och förtroende.

Så att ens leverantör på fastighetsautomation och energioptimering erbjuder hjälp och trygghet efter installation är viktigt när man väljer leverantör. Vad mer skulle du säga att en fastighetsägare ska ha koll på innan hen gör sitt val?

– Helhetsintrycket är naturligtvis viktigt, men även jag som är relativt erfaren i branschen kan ha svårt att välja t ex en underentreprenör eller leverantör. Är det en ventilationsfirma som kan lite automation eller en automationsfirma som kan lite ventilation? I mina ögon är det många aktörer på marknaden som har väldigt breda erbjudanden, ibland misstänkt breda. Man vill få med allt. Skulle jag vara fastighetsägare skulle jag vara noggrann med att ta referenser. Sedan är det viktigt att verifiera leverantörens systemkunskaper och förstår hur lösningen fungerar just i min eller mina fastigheter. Förstår leverantören mitt perspektiv som fastighetsägare? Hur kan man skala upp lösningen? Om jag har tio fastigheter idag och hundra om fem år, hur funkar det då?

Till sist, du som är specialist och kan det mesta om automation och optimering, vad är nästa stora landvinning och steg inom proptech? Vad ska man ha koll på som fastighetsägare för att inte bli kvar på perrongen?

– Det är uppenbart och låter lite klyschigt, men det är AI och maskininlärning. Det är redan i gång och kommer att fortsätta. Fastighetsbranschen ligger dock långt efter andra branscher som bil- och IT-industrin till exempel. Det vi ser i fastighetsbranschen är bara några första, trevande steg. Jag är helt övertygad om att AI och maskininlärning kommer att revolutionera fastighetsägarnas arbete och vår tillgång till produkter för analysoptimering.

Men varför tar det längre tid i fastighetsbranschen än i andra avancerade industrier?

– Jag tror att fastighetsägare måste börja släppa det individuella och lokala perspektivet med egna lösningar. De måste börja se sig själva som en del av en större utveckling i en stad, ett land eller kanske en hel världsdel, beroende på hur stor man är.  

Hur menar du? Finns det en inbyggd tröghet i branschen eller motstånd mot att dela med sig av teknik?

Så här, fastighetsteknik har varit väldigt lokal i många år. Om du ser på hur tekniken funkar så gör vi på ett sätt i Sverige, ett annat i Norge och på ett helt annat sätt i Frankrike eller USA. Givetvis måste man ha en viss anpassning för att vi har olika klimat, men i dag finns det så absurt många avvikelser. Bara i Sverige så gör vi på olika sätt i olika städer, vilket inte är speciellt smart. Till stor del skulle jag säga att det beror på att fastighetsägarna ofta sitter på makten och då väljer lösningar efter eget huvud, till skillnad från om man sitter som koncern-VD på en stor tillverkningsindustri. Då är du tvungen att anpassa dig till hur det fungerar internationellt. Men en fastighetsägare är kanske bara aktiv inom en stad och då lyssnar du på dina lokala leverantörer och gör som de alltid har gjort. I annan industri har man förstått värdet av standarder och konsoliderade system. Men det kommer i fastighetsbranschen också, var så säker.

Robert Häggström, Senior Automation Engineer på Oaks