2024-02-25

Så energioptimerar du din fastighet själv

Energioptimering är inte bara för stora fastighetsbestånd och företag – även mindre fastighetsägare kan göra stora besparingar.

Starta med en genomgång av din fastighet för att identifiera energitjuvar. Vilka saker skulle kunna vara avstängda när ingen är där? Behöver all utrustning vara i gång i lika hög grad hela tiden? Så länge en avstängd eller nedskruvad apparat inte orsakar några skador på fastigheten är dessa lågt hängande frukter alltid de bästa stegen att inleda energioptimeringen med.

Gör en prioriteringslista och börja med det mest grundläggande. Ju längre du kommer, desto mer aktuellt blir det med smart teknik som hjälper till att justera temperaturer och flöden mer exakt.

Men om du installerar mer avancerade lösningar på egen hand, se upp så att du inte skapar ett för komplext system som är svårt för någon annan att sköta eller ta över. Tänk också på att det är viktigt att fläktar och annan hårdvara mår bra innan du investerar i den senaste tekniken.

Därför bör steg två (alltså efter genomgången) vara en översyn av de centrala, tekniska installationerna för värme, ventilation och kyla. Kolla så att prylarna mår bra helt enkelt. Därefter har fastighetsautomation och smart teknik förutsättningarna för att göra den skillnad du förväntar dig.

Ett extra tips angående när saker och ting behöver vara på eller kan vara avstängda: Hur bra koll har du på dina hyresgästers tider och vanor? En tom fastighet har ett annat energibehov än en med liv och rörelse. Varje sparad kilowattimme minskar inte bara dina kostnader utan också din miljöpåverkan.